20 września 2012 – urodziny i imieniny Przełożonego Domu

22 września 2012

Te osobiste uroczystości naszego przełożonego rozpoczęły się już wczesnym rankiem, a to dzięki inwencji aspirantów i nowicjuszy. Otóż już o 6.30 – to jest w porze pobudki – zebrali się pod balkonem Ks. Magistra. I zaraz po dzwonie na pobudkę dobitnie odśpiewali swemu przełożonemu Plurimos Annos, czyli – takie „Sto lat” po łacinie.

Punktem kulminacyjnym święta Ks. Magistra była Msza Święta, koncelebrowana przez 14 innych chrystusowców – m.in. Wikariusza Generalnego i Sekretarza Generalnego Towarzystwa – oraz miejscowego Księdza Proboszcza. Pięknie homilię przepowiadał Sekretarz zgromadzenia, Ks. Andrzej Orczykowski. Mówił m.in. o tym, że pewnym wzorem dla każdego chrystusowca jest św. Paweł Apostoł, co w pierwszym rzędzie powinno polegać na upodobnieniu się do Chrystusa.

Po Eucharystii przeszliśmy do refektarza na uroczysta kolację, która została poprzedzona przemową Ks. Wikariusza Generalnego, Krzysztofa Grzelaka, na cześć solenizanta i jubilata.

A Księdzu Magistrowi – raz jeszcze życzymy: Plurimos Annos! Wielu lat przeżytych w klimacie Bożego błogosławieństwa i owocnej posługi duszpasterskiej. Amen!


Archiwa