20 sierpnia 2013 – W oczekiwaniu na kandydatów…

20 sierpnia 2013

Do dzisiejszego wydarzenia idealnie pasuje Ewangelia, która przewidziana jest na dzień dzisiejszy w liturgii.

Mt 19, 23-30
Słowa Ewangelii według św. Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Zaprawdę powiadam wam: Bogaty z trudnością wejdzie do królestwa niebieskiego. Jeszcze raz wam powiadam: Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego”.

Gdy uczniowie to usłyszeli, przerazili się bardzo i pytali: „Któż więc może się zbawić?” 
Jezus spojrzał na nich i rzekł: „U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe”. 
Wtedy Piotr rzekł do Niego: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?” 
Jezus zaś rzekł do nich: „Zaprawdę powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzyście poszli za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach sądząc dwanaście pokoleń Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy. 
Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi”.

 

Kandydatom życzymy obfitości Bożych łask i odwagi pójścia za Chrystusowym „Pójdź za Mną”…


Archiwa