20 listopada 2011 – Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

20 listopada 2011

Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. prałat Bogusław Turek CSMA, podsekretarz w Kongregacji Spraw Beatyfikacyjnych i Kanonizacyjnych z Rzymu. Dostojny gość zwrócił uwagę m.in. na aktualność charyzmatu, jakim żyje Towarzystwo Chrystusowe. Mówił on m.in. – „Wasz charyzmat jest stale aktualny. Dzisiaj może nawet bardziej niż kiedyś. (…) Nie lękajcie się być wierni powierzonej wam przez Kościół misji”.

Uroczysta Eucharystia, która zgromadziła także wielu innych dostojnych gości, oprócz tego, że była centralnym punktem uwielbienia Chrystusa Króla Wszechświata, była również sprawowana jako dziękczynienie za zakończenie diecezjalnego etapu procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego ks. I. Posadzego, naszego Współzałożyciela. Na etapie diecezjalnym postulatorem był Ksiądz Magister, a teraz funkcję tę pełni ks. Tomasz Porzycki.

Po Mszy św. wszyscy goście obejrzeli w auli spektakl, który przygotowali klerycy z V roku. Natomiast po części artystycznej nasze świętowanie trwało nadal w refektarzu, a później jeszcze wraz z alumnami w pokojach seminaryjnych.

W Domu Głównym zostaliśmy jeszcze do czasu uroczystych II Nieszporów. Po kolacji, pełni wrażeń i umocnieni duchowo, wróciliśmy do Mórkowa.


Archiwa