20 czerwca 2012 – odwiedziny jubilatów

21 czerwca 2012

Głównym motywem ich odwiedzin było spotkanie z ojcem Stanisławem, który przed 32 laty był ich magistrem nowicjatu ale także spotkanie z najmłodszymi współbraćmi.
Dogodną sytuacją, aby wspólnie się poznać był obiad, podczas którego każdy z księży krótko się przedstawił oraz ukazał obraz tej misji, którą aktualnie pełni. Później, czcigodnym jubilatom przedstawili się nowicjusze.
Było to bardzo miłe i radosne, choć krótkie spotkanie, ubogacające nasze nowicjacką wspólnotę


Archiwa