19 marca 2013 – Uroczystość św. Józefa

19 marca 2013

„Ojciec Posadzy jako najważniejszego patrona, opiekuna i wzór Towarzystwa, zaraz po Najświętszej Maryi Pannie, stawia św. Józefa. Naucza, że św. Józef może w pełni być patronem Zgromadzenia, gdyż doświadczył On w swoim życiu również losu emigranta, gdy musiał uciekać do Egiptu. Przez to wydarzenie św. Józef jest dla chrystusowca wzorem pasterskiej opieki nad emigrantami” – pisze w swej książce nt. duchowości Towarzystwa ks. Bogusław Kozioł, nasz Magister.

Św. Józef został wymieniony wśród głównych patronów zgromadzenia już na I Kapitule Generalnej. Jego kult miał w historii Towarzystwa wymiar bardzo konkretny – Sługa Boży o. Ignacy Posadzy, nasz Współzałożyciel, przypisywał św. Józefowi wiele konkretnych łask, głównie materialnych, co w pierwszych latach istnienia Zgromadzenia było dość ważne.

Przez lata bracia zakonni w Towarzystwie swoje śluby składali właśnie w uroczystość św. Józefa. Dotyczy to także Gospodarza nowicjackiego domu, br. Andrzeja Patera, który pierwszą – tę szczególną – profesję złożył 19 marca 1987 r. Dziś więc obchodzimy już 26. rocznicę tego wydarzenia. Z tej okazji Bratu Andrzejowi dziękujemy za dotychczasową posługę i przyzywamy Bożego błogosławieństwa na kolejne jej lata.

Dziś we wspólnocie oglądaliśmy także uroczystą inaugurację pontyfikatu nowego Ojca Świętego, Franciszka.


Archiwa