19 czerwca 2011 r. – Jubileusz ks. Alojzego Kleina TChr

19 czerwca 2011

Dostojny jubilat przyjechał do Mórkowa wraz z Superiorem domu poznańskiego ks. Andrzejem Sołopą. Ks. Klein przewodniczył uroczystej Eucharystii, dziękując Bogu za lata posługi kapłańskiej. Homilię wygłosił ks. Witold Stańczak, który przyjmował ks. Alojzego do naszego zgromadzenia oraz był jego pierwszym rektorem.

Po Mszy św., w refektarzu nowicjusze złożyli życzenia ks. Jubilatowi oraz odśpiewali Plurimos Annos.

Ks. Alojzy Klein (ur. 18.01.1931 r.) przyjął świecenia kapłańskie 17 czerwca 1961 r. w kaplicy seminaryjnej Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu przez posługę ks. abpa Antoniego Baraniaka. Po święceniach 5 lat pracował w parafiach Towarzystwa na Pomorzu Zachodnim, a następnie wyjechał do pracy wśród Polonii w Brazylii, gdzie spędził 21 lat. Z kolei wrócił do Europy i przez następne 23 lata życia posługiwał w Niemczech. Rok temu powrócił do Polski.
Na obrazku jubileuszowym ks. Alojzy napisał słowa z listu św. Pawła: „Pracowałem… nie ja… lecz łaska Boża ze mną” (1Kor 15,10). Powierzamy jego dalsze kapłańskie życie i posługiwanie Chrystusowi – Dobremu Pasterzowi.

Zapraszamy do fotogalerii.


Archiwa