19 – 22 listopada 2009 – Uroczystości patronalne Chrystusa Króla Wszechświata

22 listopada 2009

Pierwszego dnia Mszy świętej w kaplicy nowicjackiej przewodniczył proboszcz z parafii Św. Maksymiliana w Lesznie ksiądz kanonik Mieczysław Jarczewski. Następnego dnia homilię wygłosił proboszcz Fary Leszczyńskiej ks. prałat Jan Majchrzak.

21 XI w wigilię Uroczystości Eucharystii przewodniczył ekonom generalny naszego zgromadzenia ks. Karol Kozłowski. Swoją obecnością zaszczycili nas współbracia z Puszczykowa i Poznania oraz księża z dekanatu leszczyńskiego. W niedzielę wraz z księdzem Magistrem uczestniczyliśmy we Mszy świętej w naszym seminarium, której przewodniczył ks. abp Andrzej Dzięga z Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej.


Archiwa