18 stycznia 2013 – wizyta Posła Jana Dziedziczaka

20 stycznia 2013

Wizyta Posła Dziedziczaka nie była oczywiście przypadkiem. Pan Poseł wchodzi m.in. w skład sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą i jako taki ma kontakt z chrystusowcami, którym – jak wiadomo – dobro rodaków rozsianych po różnych zakątkach świata (od USA przez Kazachstan czy RPA po Nową Zelandię) szczególnie leży na sercu. Zresztą nie pierwszy już raz zetknęliśmy się z Panem Posłem – po raz pierwszy mieliśmy okazję go spotkać podczas czuwania w intencji Polonii i jej duszpasterzy, które miało miejsce w październiku w Częstochowie. Jan Dziedziczak był jednym z tych, którzy przebywywali wtedy – jak i my – w kaplicy cudownego obrazu na Jasnej Górze.

Jan Dziedziczak należy do tych parlamentarzystów, dla których wiara jest najważniejszą treścią życia i którzy według niej realizują swoją publiczną działalność. Leszczyński Poseł pracuje bowiem także – jako Przewodniczący zresztą – w Parlamentarnym Zespołem Obrońców Życia, skupiających kilkudziesięciu polityków żywotnie zainteresowanych kwestią ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Skądinąd wiemy, że Pan Poseł jest m.in. autorem projektu ustawy zakazującej stosowania in vitro, jaki został jakiś czas temu złożony w Sejmie.

Podczas dzisiejszego spotkania najpierw Pan Dziedziczak przedstawił nam pola swojej publicznej działalności, wspomniał o swoich powiązaniach z regionem leszczyńskim, a następnie zaprosił do zadawania pytań. Rozmowa poszła oczywiście w stronę zagadnień związanych z życiem Polaków w różnych krajach, głównie jeśli chodzi o ich sytuację duchową. Mowa była także o duchowych perspektywach Europy jako kontynentu, w którym chrześcijaństwo zdaje się coraz bardziej tracić na znaczeniu i jest wypierane ze sfery publicznej.

Miło nam było gościć dzisiaj Pana Posła, który okazał się człowiek nie tylko bardzo miłym, ale też głęboko zaangażowanym w kwestie, którymi na co dzień się zajmuje, służąc m.in. sprawie ochrony życia czy Polakom mieszkającym za granicami kraju. Za to spotkanie bardzo dziękujemy oraz życzymy Panu Posłowi wiele powodzenia, wiele Bożego błogosławieństwa w codziennej pracy na rzecz wspólnego dobra. A żeby słowa te stały się rzeczywistością, będziemy wspierać modlitwą.


Archiwa