18 maja 2011 r. – Prymicje w Nowicjacie

18 maja 2011

Natomiast dzisiaj do Mórkowa przyjechali nasi księża neoprezbiterzy, aby w naszej kaplicy odprawić swoją prymicyjną Mszę. Eucharystii przewodniczył ks. Michał Kłos, a homilię wygłosił ks. Robert Ozimkiewicz. Podczas kazania ks. Robert nawiązał do przemówienia kard. Hlonda, jakie skierował do pierwszego nowicjatu w 1932 r. w Potulicach, który mówił, by życie zakonne oparte było na trzech wskazówkach: na własnym uświęceniu, na umiłowaniu swego Zgromadzenia oraz na duchu ofiary. Na zakończenie Mszy św. księża neoprezbiterzy udzielili wszystkim prymicyjnego błogosławieństwa.

Następnie, już w refektarzu, nasi goście opowiedzieli nam o swoim powołaniu oraz jak poznali wspólnotę księży i braci chrystusowców, a także wręczyli każdemu z nas prymicyjne obrazki.

Nasi nowo wyświęceni kapłani to: ks. Michał Darcz, ks. Tomasz Dzida, ks. Jakub Jeleń, ks. Michał Kłos, ks. Paweł Marek oraz ks. Robert Ozimkiewicz. Do nowych księży chrystusowców dołączy wyświęcony w czerwcu ks. Oleksandr Repin, który pochodzi z Ukrainy.

Polecamy ich także modlitewnej pamięci.

Zapraszamy do fotogalerii strony głównej Towarzystwa, przedstawiającej zdjęcia z uroczystości święceń, a także do naszej galerii z dzisiejszych prymicji.


Archiwa