18 czerwca 2011 r. – Kościół Domowy

18 czerwca 2011

O godz. 15. została odprawiona Msza św., po której w naszym parku odbyło się ognisko dla wszystkich naszych gości. Spotkanie miało formę „pikniku”, gdzie wśród wspólnego spotkania było miejsce na rodzinne zabawy i konkursy. Nowicjat odwiedziło około 100. osób zaangażowanych czynnie w działanie Domowego Kościoła rejonu leszczyńskiego. Rodziny przybyły wraz ze swym moderatorem  ks. Grzegorzem Robaczykiem, proboszczem parafii pw. św. Kazimierza w Lesznie oraz z duszpasterzami z parafii św. Józefa.

Ruch Domowego Kościoła jest ruchem osób świeckich w Kościele. Zgodnie z nazwą chcą oni w sposób szczególny tworzyć wspólnotę Kościoła na gruncie rodzin, w swoich domach. Pragną oni być bliżej Boga – najpierw jako małżonkowie, rodzice z dziećmi, szerzej – jako grupa rodzin w parafii, mieście, diecezji.

Zapraszamy do fotogalerii.


Archiwa