17 września 2012 – pogrzeb ks. Karola Kopacza TChr i wizyta gości zza Oceanu

22 września 2012

 

Tego dnia mieszkańcy mórkowskiego domu zostali podzieleni na dwie grupy. Pierwsza z nich – jako reprezentacja nowicjatu – pojechała na pogrzeb śp. Ks. Karola Kopacza, który odbywał się tego dnia w Ziębicach na Dolnym Śląsku (ważny ośrodek Towarzystwa Chrystusowego). Ks. Karol Kopacz przed swą śmiercią był najstarszym chrystusowcem – zmarł w setnym roku życia. Do Ziębic na uroczystości żałobne udała się grupa mieszana – nowicjusze i aspiranci – z Ks. Magistrem na czele.

Druga grupa pozostała na terenie nowicjatu. Tej przypadło w udziale gościć tego dnia pielgrzymkę ze Stanów Zjednoczonych, którą poprowadzili do nas księża chrystusowcy pracujący w tym kraju. Grupa Amerykanów uczestniczyła w naszym domu w Eucharystii odprawianej w języku angielskim, a także posiliła się przed dalszą drogą.


Archiwa