16 listopada 2013 – Wyjazd na Dolny Śląsk II

20 listopada 2013

Dzień rozpoczął się od wspólnej Mszy świętej, sprawowanej w kościele pw. Piotra i Pawła, który prowadzą Chrystusowcy. Mszę świętą koncelebrowali Ksiądz Magister oraz Ksiądz Socjusz. Po Mszy wszyscy zjedli śniadanie, po którym udali się w podróż na Srebrną Górę. Na miejscu (na które trzeba było podejść pod niewielkie wzniesienie) znajdował się fort obronny, w którym w czasie wojen napoleońskich stacjonowały wojska pruskie. Nowicjusze pod okiem przewodniczki przemierzali kolejne metry niezwykłego fortu i byli świadkami niezwykle opowiedzianej historii.

Ze Srebrnej Góry wszyscy udali się do samochodu, by po przejechaniu kilkunastu kilometrów dotrzeć do miejscowości Bardo Śląskie. Tam u stóp gór zostawiliśmy samochód i dziarskim krokiem ruszyliśmy w stronę wzniesienia, które prowadziło do szczytu, a na nim znajdował się krzyż i kaplica Matki Bożej Bardzkiej, która objawiła się tam w 1400 roku. Następnie wszyscy zeszliśmy na dół i udaliśmy się do Bazyliki Bardzkiej, prowadzonej przez ojców redemptorystów. Nowicjusze obejrzeli dzieła sztuki znajdujące się w Muzeum Bardzkiej bazyliki. Tuż po wyjściu z muzeum czekała na wszystkich miła niespodzianka – zaproszenie na kawę i ciasto do ojców redemptorystów. Ojciec Mirosław, miejscowy proboszcz, który z nami rozmawiał, opowiedział o historii zgromadzenia, o bazylice i o postulacie zakonu redemptorystów, który działa przy bazylice. Krótko po godzinie szesnastej, udając się w drogę powrotną do Ziębic, odwiedziliśmy pocysterski kościół w Kamieńcu Ząbkowickim. A potem wróciliśmy do domu na wspólny obiad.


Archiwa