16 kwietnia 2011 r. – Wyjazd do Potulic i do Górki Klasztornej

17 kwietnia 2011

Misterium zrobiło na nas duże wrażenie, gdyż można było dzięki temu przedstawieniu uzmysłowić sobie czym była faktycznie męka i śmierć Jezusa.
Jadąc do Górki Klasztornej zajechaliśmy jeszcze do Potulic, miejsca gdzie powstało Towarzystwo. Ksiądz proboszcz pokazał nam park i pałac, do którego w 1932 roku przyjechał sługa Boży ks. Ignacy Posadzy z pierwszymi kandydatami. Później zwiedziliśmy kościół wraz z kryptą pogrzebową, gdzie pochowany jest ród Potulickich. Tam też spoczywa hr. Aniela Potulicka. Po zwiedzaniu tych miejsc, zostaliśmy zaproszeni przez Księdza proboszcza na obfity obiad. Jadąc natomiast już do Górki Klasztornej, zajechaliśmy jeszcze na miejscowy cmentarz, gdzie m.in. pochowane są ofiary obozu pracy, który w czasie okupacji niemieckiej znajdował się w Potulicach. Zobaczyliśmy także pomnik przyrody, którym jest 900-letni dąb, stający na początku Potulic.

Zapraszamy do fotogalerii z pobytu w Potulicach i z Misterium Męki Pańskiej.


Archiwa