15 października 2010 r. – Święcenia diakonatu

13 stycznia 2011

Zgromadzonych na uroczystości przywitał przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. Tomasz Sielicki. Zgodnie z obrzędem święceń, po Ewangelii, rektor seminarium ks. dr Bogdan Molenda poprosił ks. Biskupa o wyświęcenie współbraci na diakonów zaświadczając, że zostali do podjęcia posługi diakonów odpowiednio przygotowani. Po homilii ks. Biskupa rozpoczął się właściwy obrzęd świeceń. Przez apostolski gest włożenia rąk i modlitwę święceń ks. Biskup ustanowił nowych diakonów. Na znak przyjęcia święceń założyli oni szaty diakońskie: stułę przepasaną przez lewe ramię i dalmatykę oraz Ewangeliarz. W dalszej części Mszy Świętej obydwaj pełnili już posługę diakońską przy ołtarzu. Po zakończeniu uroczystości, w refektarzu ks. Generał przekazał nowo wyświęconym diakonom dokument potwierdzający przyjęcie święceń.

Zapraszamy do fotogalerii strony głównej Towarzystwa.


Archiwa