13 września 2013 – Droga Krzyżowa ulicami Leszna

14 września 2013

Wspólne modlitwy we wspólnocie parafialnej rozpoczęliśmy od nowenny do Krzyża Świętego, przygotowującej wiernych do przeżycia uroczystego odpustu. Później całe zgromadzenie uczestniczyło w Eucharystii, której głównym celebransem był ks. Magister, a koncelebrował wraz z miejscowym Wikariuszem nasz ks. Socjusz. Jak to zwykle przy takich okazjach bywa, część aspirantów i nowicjuszy brała udział w posługach liturgicznych. Lekcję odczytał Marcin Bronisz, psalm odśpiewał Marcin Weinstok, a modlitwę powszechną przygotowal Dawid Bożek. Z kolei jako ministranci udzielali się: Wojtek Mula, Krystian Zarosa, Michał Armatys i Karol Skrzypkowski.
Po Mszy świętej wierni zebrali się przed kościołem, aby rozpocząć nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami Leszna. Pogoda wprawdzie nie dopisywała, bo padał deszcz, ale pewnie tym lepiej, ponieważ ten dyskomfort mógł przynajmniej trochę ułatwić zgromadzonym wczuć się w Mekę Chrystusa Pana. Tutaj także mieszkańcy mórkowskiego nowicjatu mieli do odegrania swoje role. Niektórzy zajmowali się pokaźnym krzyżem, stawiając go na każdej stacji, a inni nieśli pochodnie na czele procesji. Inni jeszcze dźwigali nagłośnienie czy – jak Dawid Bożek i Wojtek Gawarecki – czytali rozważania do poszczególnych stacji Drogi Krzyżowej.
Nabożeństwo zostało zakończone na Nowym Rynku modlitwą, w tym odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego, oraz kapłańskim błogosławieństwem. Krzyż górujący nad placem przypominał, że Bóg zstąpił na ten świat, pośród ludzi i ich sprawy. I nie tylko zstąpił, ale też umarł za nasze grzechy, abyśmy mogli żyć.
Ostatnim punktem naszej piątkowej wizyty w leszczyńskiej parafii była kolacja na plebanii, w gościnnych progach miejscowego Proboszcza.


Archiwa