13 czerwca 2010 – Złoty jubileusz kapłaństwa w Domu Głównym

13 czerwca 2010

Wszyscy oni pełnią jeszcze misję Towarzystwa w kraju i za granicą. Uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem ks. Janusza Mękarskiego rozpoczęła się o godz. 10.30. Wraz z jubilatami koncelebrowało 22 współbraci chrystusowców mieszkających w Domu Głównym i w Puszczykowie na czele z Przełożonym Generalnym i Wikariuszem Generalnym. W Eucharystii uczestniczyli klerycy i bracia zakonni, rodziny i przyjaciele jubilatów. Zgromadzonych przywitał i przedstawił jubilatów wikariusz generalny ks. Krzysztof Grzelak. Homilię wygłosił przełożony generalny ks. Tomasz Sielicki. Nawiązując do liturgii słowa mówił m.in. o bogactwie łaski i dobra, jakie stały się udziałem wielu ludzi na różnych kontynentach świata przez kapłańską posługę jubilatów mimo ludzkich słabości. Specjalny obrzęd jubileuszowy miał miejsce po homilii. Po odśpiewaniu Veni Creator, ks. Generał odmówił nad jubilatami modlitwę dziękczynną i upraszającą Bożego błogosławieństwa na dalsze lata życia, a następnie wręczył im jubileuszowe krzyże. Natomiast na zakończenie, po dziękczynnym Te Deum, ks. Generał przekazał jubilatom błogosławieństwa od Ojca św. W imieniu jubilatów przemówił ks. Janusz Mękarski dziękując przede wszystkim Panu Bogu za łaskę powołania i wytrwania oraz ludziom, których Bóg postawił na ich życiowych drogach. Kończąc Msze Świętą jubilaci wszyscy razem udzielili zgromadzonym błogosławieństwa.


Archiwa