11 czerwca 2011 r. – Veni Sancte Spiritus

12 czerwca 2011

O godz. 21. w wigilię uroczystości, odprawiliśmy nabożeństwo do Ducha Świętego, prosząc w nim o wszelkie dary i łaski trzeciej Osoby Bożej. Po nabożeństwie została odprawiona Msza Św., której przewodniczył i homilię wygłosił Ksiądz Socjusz. Ks. Karol przybliżył w słowie rolę i znaczenie Ducha Świętego w dziele stworzenia i odkupienia całego rodzaju ludzkiego.

Poniżej zamieszczamy tekst modlitwy do Ducha Świętego, napisaną przez św. Augustyna. Została ona użyta podczas wieczornego nabożeństwa.

Duchu Święty, Boże,
tchnij mnie swoim tchnieniem,
abym myślał o tym, co jest święte.
Prowadź mnie, Duchu Święty,
abym czynił to, co jest święte.
Przyciągaj mnie do siebie, Duchu Święty,
abym kochał to, co jest święte.
Umacniaj mnie, Duchu Święty,
abym strzegł tego, co jest święte.
Strzeż mnie, Duchu Święty,
abym nigdy nie utracił tego, co jest święte.
Amen.


Archiwa