Charyzmat

18 grudnia 2010

Dzisiejszy świat ma wiele do zaoferowania. Niezwykłe zdobycza techniki, olbrzymi wybór możliwosci rozrywki i spędzenia bardzo atrakcyjnie wolnego czasu, a do tego łatowść podróżowania i przekraczania garnic w sposób szybki, bezpieczny i wygdony sprawia, że wielu rodaków w ostatnich czasach, pragnąc korzystać z tych dobrodziejstw, decyduje się emigrować z Ojczyny w poszukiwaniu „lepszego życia”. Uważa się, że kilkanaście milionów Polaków i osób polskiego pochodzenia żyje w różnych krajach na całym świecie. Nasze zgromadzenie zakonne: Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej sprawuje nad nimi duchową opiekę. Naśladując Chrystusa Miłosiernego jesteśmy posłani, wszędzie tam, gdzie biją polskie serca, a więc niemal na wszystkie kontynenty świata.

 

Kto powołał Zgromadzenie?

Kwestia opieki duszpasterskiej nad Polakami mieszkającymi poza granicami kraju nurtowała wielu Pasterzy Polskiego Kościoła. Pilne potrzeby opieki nad emigracją polską dostrzegł w 30. latach XX wieku Prymas Polski, Sługa Boży kard. August Hlond. On to właśnie zdecydował się w 1932 r., przy pełnej aprobacie papieża Piusa XI, na założenie nowego zgromadzenia zakonnego, którego organizację zlecił ks. Ignacemu Posadzemu.

 

Gdzie pracują chrystusowcy?

Dziś nasze zgromadzenie liczy blisko 500 członków, a nasi duszpasterze pracują w: Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Brazylii, Argentynie, Australii, Nowej Zelandii, RPA, Anglii, Irlandii, Szkocji, Hiszpanii, Francji, Holandii, Włoszech, Islandii i na Węgrzech. Szczególną troską staramy się teraz otoczyć Rodaków mieszkających za wschodnią granicą Polski na: Białorusi, Ukrainie i w Kazachstanie. Trwa tam intensywna odbudowa życia chrześcijańskiego i katolickiego, niszczonego celowo przez tak wiele lat.

Nasze zgromadzenie zakonne, którego członkowie są nazywani krótko chrystusowcami, otacza opieką duszpasterską Rodaków mieszkających poza granicami kraju lub też przebywających tam czasowo. Nasi księża w swojej posłudze wspierani są przez braci zakonnych, którzy pełnią rozmaite funkcje w domach formacyjnych, na placówkach w Polsce i za granicą. Całą naszą duchowość oraz życie opieramy na Chrystusie, głosząc całemu światu, że to właśnie On jest naszym jedynym i prawdziwym Królem, któremu warto bezgranicznie zaufać.

 

Czym wyróżniają się chrystusowcy?

Szczególnie w Eucharystii i poprzez Eucharystię jednoczymy się z Chrystusem, ukazując jednocześnie całemu światu, że właśnie we Mszy św. w sposób szczególny obecny jest Ten, dla którego warto poświęcić swoje życie. Eucharystia będąca źródłem naszego życia duchowego i zakonnego, jednoczy nas z Bogiem obecnym na wszystkich ołtarzach całego świata. Sama nazwa – chrystusowcy – wskazuje jasno, kto jest dla nas najważniejszy, dla kogo służymy i komu bezgranicznie się powierzamy. Pragniemy, więc naśladować naszego Pana w sposób doskonały, głosić Ewangelię swoim życiem i słowem, wreszcie stać się autentycznymi i wiarygodnymi świadkami Chrystusa.


Archiwa